Beperkte gezondheidsvaardigheden bij patiënten van allochtone herkomst: alleen een tolk inzetten is meestal niet genoeg

Authored by: Fransen Mirjam P., Harris Vanessa C., Essink-Bot Marie-Louise
In: NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 157(14), 2013, p.A5581-
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23548185