Hart- en vaatziekten in mensen met hiv: Incidentie, risicofactoren en preventie

Hart- en vaatziekten komen vaker voor bij hiv-positieve patiënten in vergelijking met de algemene bevolking. In dit artikel bespreken de auteurs factoren die een rol spelen bij het ontstaan van hart- en vaatziekten bij mensen met hiv. Daarnaast gaat men in op belangrijke pijlers in de preventie van hart- en vaatziekten in deze patiëntengroep.

Link naar Cordiaal, vakblad van de Nederlandse Vereniging voor hart en vaat verpleegkundigen.