Projectie van het aantal tuberculosepatiënten in Nederland in 2030

Authored by: van Leth F., Kalisvaart N. A., Erkens C. G. M., Borgdorff M. W.
In: NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR GENEESKUNDE 152(11), 2008, p.616-621